កុំចេះតែហ៊ាន – STEP​ – RHM CD 543 [OFFICIAL TEASER]

បទ៖ កុំចេះតែហ៊ាន ច្រៀងដោេយ៖ STEP​ និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Darex និពន្ធបទភ្លេងថ្មី៖ STEP សម្រួលតន្ត្រី៖ ចក់ រស្មីហង្សមាស CD 543 ចេញលក់ហើយ.. www.facebook.com/RHM.Production www.youtube.com/HangMeasVideo (0)

សង្ឃឹមថាអូននឹងមានក្ដីសុខជាមួយគេ – នៅ ស៊ីនឿន – RHM CD 544 [OFFICIAL TEASER]

បទ៖ សង្ឃឹមថាអូននឹងមានក្ដីសុខជាមួយគេ និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លី ស៊ីនហួន ច្រៀងដោយ៖ នៅ ស៊ីនឿន មាននៅក្នុង រស្មីហង្សមាស CD 544 ចេញលក់ហើយ.. www.facebook.com/RHM.Production www.youtube.com/HangMeasVideo (0)