ផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីអាស៊ីសេរីប្រចាំថ្ងៃ

នេះ​ជា​កម្មវិធី​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​របស់​អាស៊ី​សេរីប្រចាំថ្ងៃ។ លោក​អ្នក​អាច​ទស្សនា​កម្មវិធីរបស់​យើង​នៅ​លើគេហទំព័រ http://www.rfa.org/khmer និងហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/rfacambodia ។ សូម​អរគុណ

(0)

(Visited 8 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: