ចូកមួយ - នីកូ [OFFICIAL MV]

មកដល់ហើយ! តោះ! តោះ! មករាំចូកមួយជាមួយនីកូទាំងអស់គ្នាុ!
🎬 OFFICIAL MV: ចូកមួយ
► ទស្សនាវីដេអូនៅលើ YOUTUBE : youtu.be/QqK-wuemxYs
ច្រៀងដោយ៖ នីកូ
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Santo
និពន្ធបទភ្លេង និង Melody៖ Voch Beat
ដឹកនាំសម្ដែង៖ Senki
ថតដោយ៖ ធូណា – លីម៉េង
រៀបចំការផលិត៖ Senki
កាត់ត៖ Senki
Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo

(3)

(Visited 4 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: